Pagina principală

Rezervația Pădurea RUNC este de tip forestier și ocrotește un ecosistem de pădure matur, bine conservat, din etajul gorunetelor și al șleaurilor de gorun cu o deosebită importanță peisagistică dar și din perspectiva habitatelor, florei și faunei pe care le adăpostește. Etajul arborescent este dominat de gorun (Quercus petraea) dar întâlnim și exemplare diseminate de fag (Fagus sylvatica), cireș sălbatic (Prunus avium) etc, în timp ce subarboretul este dominat de carpen (Carpinus betulus) în amestec cu diverse specii de arbuști: alun (Corylus avellana), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), păducel (Crataegus monogyna) etc.

Statutul de arie protejată de interes național (categoria IV IUCN) a fost stabilit prin Legea  nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, având codul 2.681.

Localizare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cea mai recentă

Un nou proiect de mediu implementat cu succes de Asociatia Natura Transilvaniei

“ Cu mic, cu mare, ocrotim pădurea ”   Asociația Natura Transilvaniei în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi, a implementat în per...

Postări populare